2011-03188 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP Veri Analizi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.16.00.00/3369-0/003188 * 31.01.2011

Konu: Veri Analizi  (YAZININ PDF HALİ: 2011-03188)

……………VALILİĞINE

İLGİ: a) 81 II Valiliğine yazılan 13.06.2001 gün ve 21918 sayılı genel yazımız.  b) 2002/12 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi. c) 2002/15 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi. d) 2003/19 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi. e) 271 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği. f) 2004/1 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi. g) 2007/04 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi.

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının otomasyonu ile ilgili olarak yürütülen Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında hazırlanan uygulama yazılımları ve bu uygulama yazılımları ile yapılan veri girişleri incelenerek, özellikle veri girişlerinin istenilen düzeye getirilmesi ile yapılan veri girişlerinin kendi İçerisinde tutarlılığının, doğruluğunun sağlanarak eksikliklerinin giderilmesi hususlarında aşağıdaki çalışmanın acilen yapılarak sonuçlandırılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında veri girişleri İle İlgili olarak gerek yapılması gereken çalışmalar ve gerekse aksaklık tespit edilen hususlarda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak ilgi’de verilen düzenlemelerin yapıldığı, bu düzenlemelerin taşra birimlerine iletilmesine rağmen, düzenlemelere uygun veri girişlerinin istenilen düzeyde gerçekleşmediği görülmüştür.

Bu doğrultuda; özellikle veritabanındaki verilerde tutarlılığım doğruluğun sağlanabilmesi açısından geçmiş dönemde hazırlanarak uygulama yazılımlarının içerisinde hizmete sunulan ve rutin bir çalışma şeklinde sık sık yapılması istenilen veri analizi çalışmasının tüm birimler bazında tekrar yapılarak, bu çalışma kapsamında tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin 01.03.2011 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

‘MEOP Veri Analizi” uygulama yazılımı hakkındaki ayrıntılı bilgi notu Genel Müdürlüğümüz intranet sitesinde yayınlanmış olup, konunun hassasiyetle ele alınarak gerekli çalışmaların belirtilen tarihe kadar tamamlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın