2011-09182 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sk. Yatırım Teşvik İşlemleri Veri Girişi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.16.00.0l/3369-0 * 009182   * 23.03.2011

KONU: 4706 SK. Yatırım Teşvik İşlemleri  (YAZININ PDF HALİ: 2011-09182)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 30.01.2011 tarihli ve B.07.0.MEG.0.16.00.0/3369-0/3188 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 4706 sayılı Kanunun Ek 3’üncü maddesi kapsamında kamu taşınmazlarının ekonomiye istihdam yaratılması amacıyla yatırıma uygun olanlarının yatırımcılara duyurulması, vatandaş başvurularının alınması, ön izin verilmek üzere ilana çıkarılması, yatırımlara irtifak hakkı verilmek suretiyle tahsis edilecek taşınmazların her aşamasına kadar Genel Müdürlüğümüzce tüm bilgi girişleri ve iş süreçlerinin takibinin yapılabilmesi için Milli Emlak Otomasyon Projesi kapsamında “Yeni Yatırım Teşvik Programı” hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Ancak, söz konusu uygulama programına girilen yatırım bilgilerinin bir kısmının eksik girildiği, Koordinat Bilgi Sistemi (KBS) programına taşınmazın koordinat bilgilerinin (parsel geometri bilgileri) girilmediğinden görüntülenemediği anlaşılmıştır. Yatırım teşvik kapsamında, ilana çıkacak taşınmazlara yatırımcılardan gelecek taleplerin arttırılması için koordinat bilgilerinin tamamlanarak ilana çıkılması önem arz etmektedir.

Ayrıca, 4706 sayılı Kanunun Ek 3’üncü maddesi kapsamında yapılacak işlemlerde aksaklıkların tespit edilebilmesi ve istatistiki verilerin üretilebilmesi için de bilgi girişlerinin tam olarak yapılması gerekmektedir.

Bu konuda ilgide kayıtlı yazımızda belirtildiği gibi, uygulama yazılımlarındaki bilgilerin incelenerek eksik veya hatalı bilgilerin tamamlatılması için aşağıdaki işlemler sırasıyla yerine getirilmelidir.

-İliniz ve ilçelerde 4706 Sayılı kanunun Ek 3’üncü maddesi kapsamında yatırımcılara ilana çıkacak taşınmazların öncelikle TAKBİS sistemine geçmiş ise bilgilerinin MEOP ile kontrol edilmesi, varsa eksik bilgilerinin güncellenmesi,

-Taşınmaz koordinat bilgilerinin temin edilen .ncz (Kadastro Müdürlükleri, Belediyeler vb.) verilerinden dönüşüm yolu ile Koordinat Bilgi Sistemine (KBS) girilmesi,

-Taşınmazın .ncz verisi yok ise; kadastro müdürlüğünden temin edilen pafta örneği yardımı ile dönüştürülerek, paftanın grafik olması halinde ise araziden el tipi GPS ile koordinatlarının tespiti yöntemiyle KBS’ye girilmesi,

-Taşınmazın .ncz verisi ve kadastrodan da pafta örneği temin edilemiyor ise; parselin yaklaşık yerinin google maps üzerinden tek nokta şeklinde işaretlenerek KBS’ye girilmesi,

Yatırım Teşvik Programı uyarınca başvuru ve işlemlere ilişkin bilgilerin tam olarak 15 Nisan 201 1 tarihine kadar tamamlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın