2013-38262 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s.k. kapsamında kalan yerlerin maden ruhsat alanında kalması durumunda yapılacak işlem)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626/310-22(3313-22282)/38262 * 07/10/2013

Konu:  (YAZININ PDF HALİ: 2013-38262)

81 İL VALİLİĞİNE

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun kapsamında satışa konu Hazine taşınmazlarından bazılarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) ruhsatlandırılan maden sahasında kaldığı belirlenmesi üzerine satış işlemlerinde tereddüt oluştuğu bildirilmiştir,

Konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) alınan 12.09.2013 tarih ve 901569/57363 sayılı yazı ile; Hazine taşınmazları ile ilgili hususlar Madencilik Faaliyet Yönetmeliğinin 122, maddesinde belirtildiğinden bahisle, ruhsat sahiplerinin bilgilendirilmesi, verilmiş olan ruhsatların Kanunlardan gelen haklarının muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin DeğerIendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun kapsamında satışa konu edilebilecek Hazine taşınmazların hak sahiplerinin Kanundan doğan satış ve iade hakkı bulunmaktadır. 

Buna göre, bu kapsamda kalan taşınmazların aynı zamanda 6292 sayılı Kanun kapsamında kalması halinde hak sahiplerinin başvurularının 345 ve 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerine göre işlemlerin yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesinin ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)  

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın