2011-13945 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.12.00.00/3303-28886 * 013945 05.05.2011

Konu: 4046 Sayılı Kanun  (YAZININ PDF HALİ: 2011-13945)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan 22.04.2011 tarih ve 2710 sayılı yazıda; Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi uygun görülenlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışına ilişkin ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşlerinin alınması aşamasında, Kurul üyelerinin yerinde incelemesi amacıyla araç temini, alanın gösterilmesi ile bilgi ve belge temini konularında İlgili Defterdarlık/Malmüdürlüklerinin görevlendirilmesi ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından karar verilen taşınmazların alıcıya devredilmesinde gecikmelerin yaşanmaması ve alıcıya devir işlemlerinin ivedilikle sonuçlandırılması amacıyla ilgili Defterdarlık/Malmüdürlüklerinin yetkilendirilmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Bakanlığımız ve taşra teşkilatlarımızda yapılacak tüm işlemlerde; Özelleştirme işlemlerine yönelik tüm uygulamaların 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme İdaresi tarafından yürütüleceğine ilişkin hükmün göz önünde bulundurulması istenilmiştir.

Buna göre;

-Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi uygun görülenlerin Özelleştirme idaresi Başkanlığınca satışına ilişkin, ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşlerinin alınması aşamasında, Kurul üyelerinin yerinde incelemesi amacıyla araç temini, alanın gösterilmesi ile bilgi ve belge temini konularında İlgili Defterdarlık/Malmüdürlükleri tarafından gerekli yardımın yapılması,

-Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından satışına karar verilen taşınmazların alıcıya devredilmesi işlemlerinin İlgili Defterdarlık /Malmüdürlükleri tarafından ivedilikle yapılması,

Hususlarında gereğinin yapılmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın