2012-16114 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2918 s. Kanun gereğince el konulan taşıtların satışı)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.15.00.00-310- [3302-10270] * 16114 * 07.06.12

Konu :   (YAZININ PDF HALİ: 2012-16114)

81 İL VALILIĞINE (Defterdarlık)

İçişleri Bakanlığından alınan 03.04.2012 tarih ve 74204 sayılı yazıda; trafikten men edilen araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 14 üncü Maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin, Hasara Uğrayan veya Uzun Süre Parkedilen Araçlar Başlıklı 174’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca Defterdarlık-Malmüdürlüklerine bildirildiği ancak buna rağmen otoparkta bekleyen araçlarla ve yapılacak işlemlerle ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, otoparklarda yapılan incelemelerde bildirimi yapılan araçların halen beklemekte olduğunun tespit edildiği ve bu kapsamda otoparklarda uzun yıllardır bekleyen çok sayıda araç olup bunların otoparklarda önemli ölçüde yer işgal ettiğinden bahisle yapılacak işlemler hakkında Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Buna göre; söz konusu araçlara ilişkin işlemlerin 340 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yapılan değişikliklerde dikkate alınarak 296 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca yapılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın