2013-39747 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mobil haberleşme mecra irtifaklarında Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırının Dikkate Alınması Gerektiği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 40223418-310/10 (3129-16829) 39747*23.10.2013  

Konu: Mecra Kullanma İzni  (YAZININ PDF HALİ: 2013-39747)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Tahmin Edilen Bedel Tespiti” Başlıklı 12. maddesinde; “Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır. Ancak bu bedel; kullanma izni veya irtifak hakkı kurulmasında ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinden, az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkı ve bu hakka ilişkin uygulanacak ücret tarifesi ile bu işlemlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesi amacıyla mecra irtifak hakkı/kullanma imi talepleri değerlendirilirken, taşınmazlara ilişkin bedel tespitinin; Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 kısmında yer alan “Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırları Tablosu” dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür       

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın