2014-17077 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jandarma ve MSB’ye Tahsisli Taşınmazların Kira İşlemlerinde Yetki)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/0 (3151-01)-17077     05/06/2014

Konu: Kiralama  (YAZININ PDF HALİ:2014-17077)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 18/12/2007 tarihli ve 74087 sayılı yazımız. b) 19/03/2008 tarihli ve 14916 sayılı yazımız. c) 25/06/2013 tarihli ve 25488 sayılı yazımız.

81 Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 18/12/2007 tarihli 74087 sayılı ve 19/03/2008 tarihli ve 14916 sayılı yazımız ile; mülkiyeti Hazineye ait olup, Milli Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı) tahsisli taşınmazların, 3212 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri uyarınca, tahsisli kuruluş tarafından üçüncü kişilere yapılan/yaptırılacak yer tahsisleriyle ilgili olarak Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanlarda, sadece banka (şube, uydu sigorta acentesi ve baz istasyonu kurulması ile ilgili işlemlerinin, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanlarda olup Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek ticari faaliyete konu olacak yerlerin, ilgili birlikler tarafından, kira sözleşmesine eklenmek üzere bildirilen özel şartlar (idari, güvenlik, emniyet vb.) Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70. maddesi hükmü çerçevesinde Bakanlığımızca yapılmasının ve mevcut kira sözleşmelerinin aynı süre ve şartlarla devam etmesinin uygun görüldüğü 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 25/06/2013 tarihli ve 25488 sayılı yazımızla bildirilmiştir.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) ile yapılan koordinasyon neticesinde, İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı) tahsisli taşınmazların içerişindeki ticari ünitelerin Bakanlığınızca değerlendirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Buna göre; Milli Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı) tahsisli taşınmazlar içerisindeki ticari ünitelerin, özel mevzuatındaki hükümler hariç olmak üzere, tahsisli idarenin uygun görüşüne istinaden, ilgili birlikler tarafından kira sözleşmesine eklenmek üzere bildirilen özel şartlar (idari, güvenlik, emniyet vb.) dikkate alınarak Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 70. maddesi hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımızca kiralanması ve mevcut kira sözleşmelerinin süresi sonuna kadar mevcut haliyle yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 1- Milli Savunma Bakanlığına  2- İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı)   3- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın