2014-19294 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İhbarnamelerinin Bazı Şirketlerin Genel Müdürlüklerine de Gönderilmesi Gerekliliği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/[3361-0] -19294   24.06.2014

Konu: Tebligat.  (YAZININ PDF HALİ:2014-19294)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ecrimisil işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 336 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bu kapsamda, tespit ve takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde anılan Yönetmelik eki “Ecrimisil İhbarnamesi” düzenlenerek fuzuli şagile 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilmektedir.

Buna göre; yazımız tarihi itibariyle, İliniz ve bağlı İlçelerinde bulunan Hazine taşınmazlarının Türkiye çapında faaliyet gösteren, özel finans kuruluşları (bankalar, PTT vb.), radyo ve televizyon kuruluşları (verici, radyolink istasyonu vb.), mobil iletişim sağlayıcıları (GSM operatörleri, Türk Telekom AŞ.) ve bunların şube ve bayiileri tarafından işgal edildiğinin tespit edilmesi halinde düzenlenecek olan Ecrimisil İhbarnamelerinin birer örneğinin bu kuruluşların/mobil iletişim sağlayıcılarının genel müdürlüklerine de bilgi amaçlı olarak gönderilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazının İlinize bağlı İlçelere de gönderilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın