2017-01930 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma 2017 Yılı Kira Bedelleri Cetveli)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.050- (3361-24343)-1930         17/01/2017

Konu: Ağaçlandırma (2017 Yılı Kira Bedelleri Cetveli)     (YAZININ PDF HALİ:2017-01930)

ADANA VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 13.01.2016 tarih ve 1109 sayılı yazımız.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (mülga Çevre ve Orman Bakanlığı) ile Bakanlığımız arasında düzenlenen 26.09.1994 tarihli protokole göre Hazine arazilerinin özel ağaçlandırmaya konu olması halinde dikilecek fidan türleri ve arazi verim sınıflarına göre 2016 yılına ait özel ağaçlandırma amacı ile kiralanacak Hazine arazilerinden, dekar başına alınacak kira bedelleri cetveli İlgi yazımız ekinde gönderilmişti.

Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü’nden (Ağaçlandırma Dairesi Başkalığı) alınan 16.01.2017 tarih ve 103070 sayılı faks yazıda özetle; mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan 26.09.1994 tarihli protokol ve 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre Hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında 2017 yılında alınacak kira bedelleri belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve 2017 yılı kira bedellerinin ilişikte bir örneği gönderilen Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveline göre Valiliğinizce (Defterdarlık) hesaplanarak uygulanmasını ve konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

EK: Kira Bedelleri Cetveli (l Sayfa)

DAĞITIM 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

2017 YILINDA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA AMACI İLE KİRAYA VERİLECEK HAZİNE ARAZİLERİNDEN, DEKAR BAŞINA ALINACAK KİRA  BEDELLERİ

AĞAC TÜRÜ İLK 5 YIL 6. YILDAN PROJE SONUNA KADAR
Kavak, Okaliptus, Kızılağaç, Kestane, Ceviz, Zeytin, Badem, Harnup, Antepfıstığı,           Defne, Menengiç, Sakız Ağacı, Kuşburnu, Ahlat, Alıç, Mahlep, Hünnap gibi odun dışı (meyveli) orman ürünü veren ve hızlı gelişen türlere ait ağaç ve ağaççıklar 3,97 TL / Dekar 7,94 TL / Dekar
Çam türleri (Fıstıkçamı, Kızılçam, Karaçam, Halepçamı, Elderika (İran) Çamı, Sarıçam, Sahilçamı, Radyata) edir, Göknar, Ladin, Servi, Mazı, Ardıç, Andız gibi asli orman ürünü veren ibreliler ile Kayın, Akasya, Çınar, Söğüt, İğde Gladiçya, Meşe, Dişbudak, Ihlamur, Atkestanesi, Aylantus, Karaağaç, Akçaağaç, Çitlenbik, Erguvan, Gürgen, Gülibrişim, Sığla, Huş, Katalpa, Kayacık, Kızılcık, Sofora, Delice gibi asli orman ürünü veren yapraklılar 1,56 TL / Dekar 3,13 TL / Dekar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın