2017-19661 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TUSAGA Abonelikleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 35705782-310.120-[3122-11161]-19661 03/07/2017

Konu: TUSAGA Abonelikleri     (YAZININ PDF HALİ:2017-19661)

İlgi: 15.02.2016 tarihli ve 35705782310.120[3122/1161] 4254 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla tespit ve tescil işlemlerinde kullanılmakta olan CORS ve/veya DGPS cihazları muhtelif tarihlerde Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) Valiliklere (Defterdarlık) veya Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) gönderilmiş olduğu, söz konusu cihazların TUSAGA bağlantılarının sağlanabilmesi için data hatlarına ihtiyaç bulunduğu belirtilerek, bölgenizde en iyi çekim alanını kapsayan GSM operatöründen APN tünel teknolojisini destekleyen en az 1 GB limitli, söz konusu cihazların çalışmasına yeter sayıda data hattının alımının Valiliklerce (Defterdarlık) veya Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü) yapılarak, alınan data hattının operatörünün, özelliklerinin ve numarasının Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) bildirilmesi istenilmiştir.

Bildirilen data hatlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce işletilen TUSAGA Aktif abonelikleri yapılmış olup, yapılan abonelikler 04/08/2017 tarihinde sona ermektedir.

Bu nedenle TUSAGA Aktif aboneliği devam edecek veya ilk kez abonelik yapılması istenilen data hattı numaralarının ve hangi tür cihazda (DGPS veya CORS) kullanılacağına ilişkin bilgilerin 14.07.2017 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent UZUNAY Bakan a. Daire Başkanı V.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın