2007-63933 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bak. Döner Sermaye Protokolünün süresinin uzatılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14.3361-44040/ 63933 * 22.10.2007

Konu: Kiralama (YAZININ PDF HALİ: 2007-63933)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 13/02/2006 tarihli ve 5508 sayılı yazımız.Kültür ve Turizm Bakanlığına (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tahsisli ve özellikleri gereği belli bir uzmanlık alanı isteyen taşınmazlardan döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılanların anılan Bakanlık tarafından kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esasları düzenleyen protokolün bir örneği gönderilerek, bu protokolün kapsamına Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet binaları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri hizmet binaları dışında kalan, anılan Bakanlığa tahsisli tüm müze, örenyeri, kültür merkezleri, kütüphaneler içerisinde yer alan sergi, yeme, içme, satış, hizmet, kültürel etkinlik ve dinlenme yerleri ile salon, büfe, çay ocağı, kafeterya ve otoparklar ile listeyle belirlenmiş örenyerleri ve müzelerin girdiği ilgi yazımızla bildirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine Kastamonu İlinde bulunan Yücebıyıklar Konağı; İstanbul İli, Eminönü İlçesindeki Eski Sümerbank Binası ile Tunceli İli, İl Halk Kütüphanesi binasının protokol eki listede belirtilen müze ve ören yerleri kapsamına dahil edilmesi, ayrıca anılan protokolün kira süresinin 1/12/2016 tarihine kadar uzatılması Bakanlık Makamının 18/10/2007 tarihli ve 1256 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM  1- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın