2017-20595 sayılı Genel Yazı (2/B taşınmazlarında süre uzatımı, 6745 sayılı Kanun ve BKK Kararı )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-(3313-0) 20595                        12/07/2017

Konu : [3313-0] – 6745 sayılı Kanun ve BKK Kararı (2/B taşınmazlarında süre uzatımı),     (YAZININ PDF HALİ:2017-20595)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi : a) 09.09.2016 tarihli ve 22387626-300-(3313-0) 25425 sayılı yazı.

b) 23.03.2017 tarihli ve 22387626-300-(3313-0) 8775 sayılı yazı.

c) 19.04.2017 tarihli ve 22387626-300-(3313-0) 11699 sayılı yazı.

Bilindiği üzere; 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik hükümlerin de yer aldığı 6292 sayılı Kanun kapsamında söz konusu taşınmazların satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 4’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (7 Eylül 2016) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiş olup, ayrıca, Geçici 4 üncü Maddeyle Bakanlar Kuruluna tanınan yetki kapsamında 2017/9967 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatılmış olup, bu süre 7 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir.

Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin [taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını ödemek isteyenler hariç (bunlara gecikme zammı uygulanacak)] satış bedelleri tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak olup 6745 sayılı Kanunun 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin hükümlerinin uygulama usul ve esasları 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan ilgi (a) yazımızda belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

–  Taksitlerden ikiden fazlasını ödemeyenler için bilgilendirme tebligatı (Taksitlerden İkiden Fazlasını Ödemeyenlere 6745 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Tebligat),

–   Yapılan satın alma tebligatına rağmen 3 aylık ödeme süresi içinde ödeme yapmayanlar için bilgilendirme tebligatı (Ödeme Süresini Kaçıranlara 6745 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Tebligat),

Hazırlanarak, Meop Sistemine eklenmiştir.

Buna göre, 6745 sayılı Kanundan yararlanabilecekken 6745 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmamış olan tüm kişilere (kullanıcı, mirasçı, akdi halef) sisteme eklenen bilgilendirme tebligatlarının en geç 7 Ağustos 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve İlçelerinizin (Malmüdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğü) de bilgilendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın