2017-06202 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin satışı, Tebligatların durdurulması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-(3303-77883)-06202 27/02/2017

Konu : [3303-77833] – Hazineye ait tarım arazilerinin satışı (Tebligatların durdurulması)     (YAZININ PDF HALİ:2017-06202)

35 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 18 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26.05.2016 tarihli ve 15083 sayılı yazımız.    b) 10 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 18.08.2016 tarihli ve 23249 sayılı yazımız.   c) Ankara Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 20.09.2016 tarihli ve 25582 sayılı yazımız,   ç) 4 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 06.10.2016 tarihli ve 27215 sayılı yazımız.  d) Manisa Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 12.10.2016 tarihli ve 27710 sayılı yazımız.   e) Samsun Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 09.12.2016 tarihli ve 34635 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin uygulama usul ve esasları 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Bakanlığımız genel yazılarında belirtilmiş olup, bu kapsamda, yapılan değerlendirmeler sonucunda 35 İlimiz için ilgi yazılarımızla satış işlemlerine başlanılmış ve devam edilmektedir.

İlgi yazılarımızda; 6292 Sayılı Kanun, 355 Sıra Sayılı Genel Tebliğ, 2014/1 Sıra Sayılı Genelge ve Bakanlığımız genel yazılarında belirtilen usul ve esaslara uyularak; İllerinizde bulunan (İlçelerde dahil) Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerine; rayiç bedellerin doğruluğu ve tutarlığı Valiliğinizce (Defterdarlık) kesin olarak tespit edilen yerlerden (köy/mahalle bazlı) başlanılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, 6292 sayılı Kanun işlemlerinin tutarlı, koordineli, etkin ve verimli olarak yürütülmesi İçin tebligat işlemlerine başlanılmamış olan Hazineye ait tarım arazilerinin Bakanlığımızdan (Genel Müdürlüğümüz) uygun görüş alınarak tebligat ve satış işlemlerine başlanılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu yazımızın bir örneğinin İlinize bağlı İlçe Kaymakamlıklarına (Malmüdürlükleri) da iletilerek gereğinin yapılmasının sağlanmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM 35 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın