2019-302425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: 10765071-000[3361.24343]-E.302425 * 20.12.2019

Konu: Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri (2020 Yılı)  (YAZININ PDF HALİ: 2019-302425)

DAĞITIM YERLERİNE

Hazine arazilerinin ağaçlandırma amaçlı kiraya verilmesi işlemlerini düzenleyen 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin;

-“İlan ve başvuru” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında;

“Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında, taleplerine konu taşınmazın yüzölçümü esas alınarak Bakanlıkça belirlenen tutarlarda başvuru bedeli tahsil edilir. 2013 yılı için, başvuru sahiplerinden alınacak başvuru bedelleri, Bakanlıkça belirlenen ve bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda belirtilen bedellerdir. 2013 yılına müteakip yıllar için yapılacak başvurularda, Bakanlıkça başvuru bedelleri yeniden belirlenmediği sürece bu bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilir. (…)”,

Şu yazımıza da bakabilirsiniz: 2020-009395 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)

-“Başvuruların değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin tespiti” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

“Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:

a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.”

Yönünde düzenlemeler yer almaktadır.

Bahse konu Tebliğ ekinde yer alan 2013 Yılında Ağaçlandırma İşlemleri İçin Başvuru Sahiplerinden Alınacak Başvuru Bedelleri Tablosunda (Ek-3), başvuru sahiplerinden dahil oldukları gruplara göre 2013 yılında birinci grup için 250.-TL, ikinci grup için 2.500.-TL başvuru bedeli alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre; ağaçlandırma talepleri değerlendirilirken başvuru bedellerine ilişkin uygulama birliği sağlamak amacıyla 2020 Yılında Ağaçlandırma İşlemleri İçin Başvuru Sahiplerinden Alınacak Başvuru Bedellerinin birinci grup için 600.-TL, ikinci grup için Bakanlık Makamının 20.12.2019 tarih 6.000.-TL olarak belirlenmesi ve 301849 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazı hakkında İlinize bağlı İlçelerin de bilgilendirilmesini rica ederim.

Nihat BAĞCI Bakan a. Daire Başkanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın