2020-009395 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-000[3361.24343]-E.9395 10.01.2020

Konu: Ağaçlandırma (2020 Yılı Kira Bedelleri)  (YAZININ PDF HALİ: 2020-009395)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 23.01.2019 tarih ve 18570 sayılı yazımız.

Şu yazımıza da bakabilirsiniz: 2019-302425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2020 Yılı Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri)

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında düzenlenen 26.09.1994 tarihli protokole göre Hazine arazilerinin özel ağaçlandırmaya konu olması halinde dikilecek fidan türleri ve arazi verim sınıflarına göre 2019 yılına ait özel ağaçlandırma amacı ile kiralanacak Hazine arazilerinden, dekar (1.000 m2) başına alınacak kira bedelleri cetveli ilgi yazımız ekinde gönderilmişti.

Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü’nden (Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı) alınan 08.01.2020 tarih ve 2762633 sayılı yazıda özetle; mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan 26.09.1994 tarihli protokol ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre Hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında 2020 yılında alınacak kira bedelleri belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve 2020 yılı kira bedellerinin ilişikte bir örneği gönderilen Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveline göre Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) hesaplanarak uygulanmasını ve konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Fikri YILDIRIM Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2020 Kira Bedelleri (1 sayfa)  Dağıtım: Taşra Teşkilatına (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı /Milli Emlak Müdürlüğü)

2020 YILINDA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA AMACI İLE KİRAYA VERİLECEK HAZİNE ARAZİLERİNDEN DEKAR (1.000 m2) BAŞINA ALINACAK KİRA BEDELLERİ

PROJE AĞAÇ TÜRÜ İLK 5 YIL 6. YILDAN SONUNA KADAR
Kavak, Okaliptus, Kızılağaç, Kestane, Ceviz, Zeytin, Badem, Harnup, Antepfıstığı, Defne, Menengiç, Sakız Ağacı, Kuşburnu, Ahlat, Alıç, Mahlep, Hünnap gibi odun dışı (meyveli) orman ürünü veren ve hızlı gelişen türlere ait ağaç ve ağaççıklar 6,50 TL / Dekar 13,00 TL / Dekar
Çam türleri (Fıstıkçamı, Kızılçam, Karaçam, Halepçamı, Elderika (İran) Çamı, Sarıçam, Sahilçamı, Radiata), Sedir, Göknar, Ladin, Servi, Mazı, Ardıç, Andız gibi asli orman ürünü veren ibreliler ile Kayın, Akasya, Çınar, Söğüt, İğde, Gladiçya, Meşe, Dişbudak, Ihlamur, Atkestanesi, Ailantus, Karaağaç, Akçaağaç, Çitlenbik, Erguvan, Gürgen, Gülibrişim, Sığla, Huş, Katalpa, Kayacık, Kızılcık, Sofora, Delice gibi asli orman ürünü veren yapraklılar 2,60 TL / Dekar 5,20 TL / Dekar

 

                                                                                                                        

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın