2021-704517 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış programı kapsmında MEOP girişlerinin yapılması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-82405078-401[756.02][3303.0]-704517     05.04.2021

Konu: 3303-0  (YAZININ PDF HALİ: )

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine yazılan 10/02/2021 tarihli ve 272186 yazıda, 2021 yılında Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik işlemlere ağırlık verileceği ve illerimizin yapacakları satış ihaleleri, Hazineye ait tarım arazileri ile yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışı performans göstergesi olarak dikkate alınacağı belirtilerek 2021 yılı için; 2018-2020 dönemi gelir gerçekleşmeleri ve illerimizin özel durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle her bir Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) için satış ihalesine çıkarılan taşınmazların toplam bedellerine yönelik performans hedefleri belirlenmiştir.

Söz konusu performans hedeflerine ilişkin olarak ilk üç aylık dönemin sonuçlarını değerlendirmek üzere Nisan ayı içerisinde Bakanlığımızda, illerde görevli Milli Emlak Dairesi Başkanları ve Milli Emlak Müdürlerinin katılımıyla toplantılar yapılması planlanmaktadır.

Performans hedeflerine ilişkin analizler Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle;

a) Bakanlığımızca veya Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) satışa çıkarma izni verilen taşınmazlarda MEOP satış modülünde “Makam Onayı” kısmına,

b) İhale tarihleri belirlenenler için “İhale Kaydı” kısmına,

c) İhalesi sonuçlanan taşınmazlar için “İhale Sonuçlandır” ve “İhale Onay” kısımlarına,

gerekli girişlerinin yapılması, Bakanlığımızca giriş yapılması gerekenler için Genel Satış Dairesinde ilgili il sorumlusu ile e-posta yoluyla iletişime geçilmesi,

giriş işlemlerinin en geç 09/04/2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ahmet AKCAN

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: 81 İl Valiliğine 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın