367 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2015 Yılı Kira Bedelleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 367) Resmi Gazete T/S 31.12.2014/29222

Bu Tebliğ, 369 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Kira bedelleri

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

15/1/2015 tarihinden itibaren;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,49.-TL/m²,
b) Kalorifersiz konutlarda 2,32.-TL/m²,
c) Kaloriferli konutlarda 3,05.-TL/m²,

kira bedeli alınır.

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler

Yukarıda belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,28.-TL/m²,

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde; kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,24.-TL/m²,
ç) Konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,31.-TL/m²,

ilave kira bedeli tahsil edilir.

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardanısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 15/1/2015 tarihinden itibaren 1,24.-TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı uygulamasının ülke genelinde henüz tamamlanmadığı ve kontenjan ve metrekare yakıt bedeli uygulamasının da devam ettiği dikkate alınarak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelinüzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

Ayrıca, yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2015 tarihinden itibaren 0,13.-TL/m² tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması

Bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

5) Kaldırılan hükümler

10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 360) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın