2017-05973 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2017 Yılı Turistik Tesis Birim Maliyetleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 40223418-000-(3129-0)-5973      24/02/2017

Konu : 2017 Yılı Turistik Tesis Birim Maliyetleri     (YAZININ PDF HALİ:2017-05973)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8’inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Hazine taşınmazları üzerinde turizm yatırımı yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adlarına kesin tahsis yapılan ve Bakanlığımızca da lehlerine üst hakkı tesis edilen veya halen üst hakkı tesisi işlemleri devam eden yatırımcılardan 2017 yılında tahsil edilecek olan üst hakkı bedellerinin tespitine esas olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca turistik tesislere 2017 Yılı için tespit edilen birim maliyetleri gösteren listenin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

EK: Turistik Tesislerin 2017 Yılı Birim Maliyet Bedelleri Listesi (I sayfa)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın