2020-101342 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ihaleye hazırlık işlemlerinin tamamlanması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 Sayı     : 97208366-010.99-[3361-0]- 101342 * 13/05/2020

Konu   : İhaleler  (YAZININ PDF HALİ: 2020-101342)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi      : a) 23/3/2020 tarihli ve 10765071-310.50-[3361-0]-75140 sayılı genel yazımız.

b) 21/4/2020 tarihli ve 97208366-010.99-[3361-0]-91544 sayılı genel yazımız.

İlgili Genel Yazılar: 2020-075140 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı ya da Açık Teklif Usulü ile Yapılan İhalelerin Durdurulması)

2020-091544 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerin ertlenemesi)

İlgi yazlarımız ile; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel ölçekte salgın durumu olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında salgının Ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler belirtilerek, bu kapsamda Hazine taşınmazlarının satışı, kiralanması, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi gibi işlemlerin ilgili mevzuatında yer alan istisnai haller dışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif usulü” veya 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü”  ile yapılacak ihale işlemlerinin hem vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerinin sağlığı hem de salgının ülkemizde yayılımı açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerden, ilanı yapılmış olanların iptal edilmesi, henüz ilanı yapılmamış olanlar hakkında önce Nisan ayı sonuna sonra ise 22 Mayıs 2020 tarihine kadar herhangi bir işlem tesis edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Ancak bugün itibarıyla, normalleşme planı kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş için çalışmalara başlanılmıştır. Bu çerçevede, Hazine taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi veya 45 inci maddesine göre ihalelerine 15 Haziran 2020 tarihinde başlanılacak şekilde ihaleye hazırlık işlemlerinin (ihalenin ilanı dahil) Mayıs ayı içinde tamamlanması, ihalelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen gerekli fiziki ve hijyenik tedbirlerin (ihale salonlarının dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması, maske kullanılması vb.) alınması hususunda bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Murat KURUM Bakan 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın