2021-010112 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Protokolle Kiralama)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-10765071-140.06[3361.0]-10112 26.01.2021

Konu: Protokolle Kiralama Hk. (Mavi Bayrak Kriteri)  (YAZININ PDF HALİ: 2021-010112)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 02/11/2020 tarihli ve 228831 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ve 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi hükmü gereğince, kıyı ve sahil şeridinde kalan Hazine taşınmazları, sırasıyla bu alanların sınırı içinde bulunduğu büyükşehir belediyelerine, belediyelere veya mahalli idare birliklerine Bakanlığımız ile düzenlenecek protokoller kapsamında, ticari faaliyete ayrılan alanların ( bizzat kendileri veya büfe, şezlong, gölgelik, wc, duş, soyunma kabini vs.) kendilerine ait şirketlerce işletilmek ya da alt kiracılara işlettirmek üzere kullanımına bırakılmaktadır.

Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda özetle;

Plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde plajlar ve marinalarda denizin evsel nitelikli atıksular tarafından kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen Mavi Bayrak uygulamasına ülkemizin 1994 yılından bu yana katılmakta olduğu,

Mavi Bayrak Programının yüzme suyu alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı desteklediği, aynı zamanda yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetimlere ve plaj işletmelerine sorumluluklar verdiği, günümüzde Mavi Bayrak yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde turizm ve çevre sektörlerini bir araya getiren önemli bir eko-etiket haline gelmiş olduğu, Mavi Bayrak uygulaması temiz denizlerin bir göstergesi olarak değerlendirildiği ve Mavi Bayrak ödülünün bir yıl süreliğine verildiği,

Bu anlamda, ülkemizin turizm potansiyelini artırma noktasında da uluslararası bir gösterge niteliğinde olduğu, ülkemiz mavi bayraklı plaj sayısında 2002 yılından bugüne kadar sürekli bir artış sağlandığı ve gelinen aşamada İspanya ve Yunanistan’ın ardından 486 mavi bayraklı plaj sayısı ile Dünya’da 3. sırada yer aldığı,

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında ise, 2023 yılında mavi bayraklı plaj sayının 600’e çıkarılarak bu alanda Dünya 1.’liğinin hedeflendiği, Mavi Bayrak uygulaması plajı işleten kurum, kuruluş ya da işletmelerin mavi bayrak ödüllerine başvurmasıyla başlayan bir süreç olduğu, bir başvuru olmadığında o plaj için herhangi bir mavi bayrak değerlendirmesinin yapılamadığı, bu durumun ise ulusal hedefimizin ve uluslararası alandaki derecemizin gerçekleşmesinde olumsuzluklara neden olduğu,

Belirtilerek, belirlenen hedeflere ulaşmamız amacıyla turizm ve sosyal aktivite amaçlı kullanılmak üzere tarafınızca kiralama işlemi yapılan taşınmazlardan olan plaj alanlarında yapılacak yeni kiralama işlemlerinde, deniz suyu kalitesi uygun olmak koşuluyla mavi bayrak başvurusunda bulunulacağı şartının sözleşmelere getirilip getirilemeyeceği, bunun mümkün olması haline uygulamanın bu yönde başlatılması talep edilmiştir.

Buna göre yapılan değerlendirme sonucunda, kıyıda kalan Hazine taşınmazlarının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca protokol kapsamında sırasıyla büyükşehir belediyelerine, belediyelere veya mahalli idare birliklerine kiraya verme işlemlerinde;

“Kiralanan yere ilişkin olarak, deniz suyu kalitesi uygun olmak koşuluyla, kiracı … Büyükşehir Belediye/Belediye Başkanlığı tarafından mavi bayrak başvurusunda bulunulması gerekmektedir.”,

hususunun Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik eki Protokole özel şart olarak ilave edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Fatma VARANK

Bakan a. Bakan Yardımcısı

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın