173 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (ÖÇK Bölgelerindeki taşınmazların satılamayacağı)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile 15. Şb. 3303-28886/51317.                                       Ankara,4.11.1991

KONU: Taşınmaz mal satışları

(Genel Tebliğ No:173)

……………………….VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların satışı konusunda ne şekilde hareket edileceğini belirleyen 11.2.1989 tarih ve 150 sıra sayılı Genel Tebliğin “Satışı Yapılamayacak Taşınmaz Mallar” başlığını taşıyan B bölümünün 18. maddesinde miktar yönünden hangi taşınmaz malların satışının yapılacağı açıklanmış idi. Ancak, bugüne kadar yapılan uygulamaların değerlendirilmesinden daha büyük yüzölçümlü taşınmaz malların da satışının gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle 150 sıra sayılı Genel Tebliğin (B) bölümünün 18. maddesinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, 383 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile Özel Çevre Kurumu kurulmuştur. Bu idarece bazı alanlar özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmektedir. Satışı istenilen Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki bir yerin bu Kurumca belirlenen amaçlara göre kullanımını sağlamak için bu alanlar içinde kalıp kalmadığının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için 150 sıra sayılı Genel Tebliğin D bölümünün a fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“26-13.11.1989 tarih ve 383 sayılı Kanun hükmünde kararname uyarınca ilan edilen özel çevre koruma bölgesi içerisinde kalıp kalmadığı,”

Bilgi edinilmesi, gereğini ve yeterli kadar gönderilen bu Tebliğimizden bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Adnan KAHVECİ

Maliye ve Gümrük Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın