2006-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım taleplerinin MEOP’a girişi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı       : B.07.0.MEG.0.10-3149-0

Konu     : Onarım işlemleri.                                                                          14.02.2006/5846

GENELGE (Sıra No:2006/1 )

Bilindiği üzere, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesiyle, Bakanlığımıza tahsisli hizmet binaları ve kamu konutları ile hükümet konaklarının onarımlarını yapmak, Genel Müdürlüğümüz görevleri arasında sayılmıştır.

Anılan binaların “03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” ve “06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” ekonomik kodları kapsamındaki onarım taleplerine ait ödenek işlemleri, bundan sonra MEOP içinde yer alan Onarım Programı dahilinde yürütülecektir.

Bu nedenle, programa girişleri yapılmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu doğrultuda 01.01.2006 tarihinden itibaren Bakanlığımıza gönderilen onarım taleplerinin 5 gün içinde programa girilmesi ile bundan böyle oluşacak onarım taleplerinin, söz konusu programa girildikten sonra Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın