2007-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

2008/01 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayı: B.07.0.MEG.0.4-3130-53/

Konu: Bilirkişi ücretleri

GENELGE (Sıra No:2007/2)

Devlete ait taşınmazların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmazların satılması veya izale-i şuyu suretiyle tasfiyesi, Devletçe satın alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işlerin yaptırılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 20,00.-YTL (yirmi yeni Türk lirası) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alınan 01.02.2007 tarihli ve 4-3130-53/130 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, Hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahalli bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

31/03/2006 tarihli ve 2006/05 sıra no.lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak milli emlak servisi bulunan kaymakamlıklara (malmüdürlükleri) da gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM      :

Gereği             :

Valiliklere (Defterdarlıklar)

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın