2024-8550448 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı Teklif Usulü Alt Limit Artış İzni)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI BAKANLIĞI (MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı E-82405078-930[756.02]-8550448                              23.01.2024

Konu: Kapalı Teklif Usulü Alt Limit Artış İzni

DAĞITIM YERLERINE

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 1. maddesinde; “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.” 36. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır.” 45. maddesinde ise; ” Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Çeşitli Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine göre Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken parasal sınırların yer aldığı (i) cetvelinde; 2886 saydı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı yetkilidir, denilmektedir. Bu defa, Bakanlık Makamının 6/11/2023 tarihli ve 7872823 sayılı İmza Yetkileri Yönergesine ilişkin yazılarında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Teşkilatının azami yetki sınırları artırılmıştır.

Buna göre, (i) cetvelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ile ilgili parasal sınırın 50.000.000 TL olarak belirlenmesi Bakanlık Makamının 16.01.2024 tarihli ve 8548566 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de duyurulmasını rica ederim.

Ahmet AKCAN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

(YAZININ PDF HALİ: 2024-8550448)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın