2008-11971 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Hazine Taşınmazlarının 3. Kişilere Kiraya Verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Müdürlüğü

Sayı: B.07.0. MEG.0.14/3361-46224/ *11971*                                          05.03.2008

Konu: Kiralama

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Yazının PDF hali için tıklayınız:

Bakanlığımıza Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden, GSM şirketlerinden ve muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) iletilen yazılardan; İdaremizce kiralanmış olan istasyonların kiracısı tarafından diğer bir GSM şirketine veya radyo vericisi yeri olarak üçüncü şahıslara kullandırıldığı, bu nedenle de ilgililere ecrimisil tahakkuk ettirildiği, Türkiye Radyo-televizyon kurumu Genel Müdürlüğünce, GSM operatörleri ile kamu Kurumlarının karşı karşıya gelmemesi ve ortak hareket edilmesi bakımından verici istasyonlarının kapasitelerinin GSM operatörlerince kullanımına izin verilmesinin istenildiği, ayrıca kiracımız olan GSM şirketlerince de istasyonlarının atıl kapasitelerinin 3. Kişilere kullandırılabilmesi için izin istenildiği, idaremizce kiralanmış olan baz istasyonu veya verici istasyonu kulesinin kapasitesinin uygun olmasına rağmen,bu yerin 3. Kişilere kullandırılmaması halinde ilgililerce aynı alanda yeni istasyon inşa edilmesi yoluna gidildiği, bu durumun ise çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığı, anlaşılmıştır.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 53. Maddesinin 1. Bendinde “İhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşme, bakanlığın izniyle başkasına devredilebilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında Yönetmeliğin 52 nci maddesi hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; üzerine kule dikilmek suretiyle GSM baz istasyonu, radyo, tv vericisi vb. olarak kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazlarının 3. kişilere kiraya verilmesinden elde edilecek gelirin %50’sinin (istasyonun yıllık kira bedelinin % 50’sinden az olmamak üzere) Hazineye ödenmesi kaydıyla, bu yerlerin kiracıları tarafından 3. kişilere kiraya verilmesi Bakanlık Makamının 177 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Milli Emlak Genel Müdürü

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                            Bilgi:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)                         Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın