2009-09568 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön izin ihaleleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.08.00.00/3129-0 / 009568 * 27.02.2009

Konu: Ön izin ihaleleri          (YAZININ PDF HALİ: 2009-09568 )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca 19.06.2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmekte olup, değişikliklerin yayımlanması aşamasına gelinmiştir.

Bu nedenle, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar İle Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma İzni verilmesine esas ve hazırlık olmak üzere, Bakanlığımızca adlarına ön izin verilmesi ilk defa uygun görülen yatırımcılar ile ilgili olarak ön izin ihaleleriyle ilgili işlemlerin ikinci bir talimatımıza kadar durdurulması uygun görülmüştür.

Ancak, daha önce yatırımcılar adına ön izin verilip de bu ön izinlerin süre uzatımına ve diğer işlemlere ilişkin verilmiş olan talimatlarla ilgili işlemlere devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim,                                                                        

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın