2009-40250 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda MEOP-VEDOP İşbirliği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.16.00.01/3369-0 / 040250 * 07.09.2009

Konu: MEOP- VEDOP            (YAZININ PDF HALİ: 2009-40250)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Milli emlak işlemleri, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında, uygulama programlan ile elektronik ortamda yapılmaktadır. Bilindiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı VEDOP projesi ile gelir birimlerini ve vergi dairelerini otomasyona geçirmiştir, Vergi dairelerince yapılan ecrimisil tahsilatları ile ilgili yazışmalarda, sonuçların geç alınması veya hiç alınamaması, işlemlerin takibinde sıkıntılara yol açmaktadır. Bu sorunları çözmek için bilgileri elektronik ortamda tutan bu iki kurumun ortak çalışması ve bilgilerin elektronik ortamda paylaşılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma ile; Vergi Dairelerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarına ilişkin yapılan işlemler ve ecrimisil tahsilatları konusunda elektronik ortamda bilgiler edinilerek, zaman, işyükü, kağıt kullanımı konusunda tasarruf sağlanacak ve işlemlerin takibi hızlı ve doğru bir şekilde yapılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgisayar kayıtlarını kişi veya kurum bazlı tutmakta ve erişimi “T.C kimlik numarası” veya “vergi numarası” ile sağlamaktadır. Bilgilerin elektronik ortamda paylaşımı ve kayıtlara erişim için, vatandaşlara ait kimlik bilgileri ve kurumlara ait vergi numarası bilgilerinin her iki ortamda da bulunması gerekmektedir. MEOP kayıtlan incelendiğinde kayıtların büyük çoğunluğunda T.C kimlik numarası veya vergi numarasının bulunmadığı, var olan kayıtlarda da hatalı bilgilerin olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın sonuçlandırılması ve uygulanabilmesi için, tüm il ve ilçelerde MEOP ecrimisil programı kullanılarak;

1- Ecrimisil ile ilgili tüm işlemlerin MEOP kayıtlarına girilmesi,

2- Mevcut ecrimisil kayıtlarının kontrol edilmesi, yanlış ve mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi,

3- Eksik olan T.C kimlik numarası veya vergi numarası bilgilerinin girilmesi,

4- Giri1miş olan T.C kimlik numarası veya vergi numaralarının kontrol edilerek hatalı olanların düzeltilmesi,

Hususlarında gerekli çalışmanın, iliniz merkez ve bağlı ilçelerde 6 Kasım 2009 tarihine kadar tamamlanması, sonucundan bilgi verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın