2013-21278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhaleden Yasaklama Amacıyla Yazılacak Yazılarda Dikkate Edilmesi Gerekenler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 21225189.3151-0/21278 * 28.05.2013

Konu:  (YAZININ PDF HALİ: 2013-21278)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık) 

“Yasaklanma Kararlan” konulu Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden alınan 10.05.2013 tarihli ve 544 sayılı yazı ve ekinin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim. 

Celal ŞAHİN Bakan a. Daire Başkanı   EK: Yazı ve eki (2 sayfa)

T.C. BAŞBAKANLIK

Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Sayı: 78072269.823.02/544   10.05.2013 

Konu: Yasaklama Kararlan.

MALİYE BAKANLIĞINA Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Bilindiği üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 58 nci, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 26 ncı ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ncü maddeleri gereğince İhalelerden Yasaklama Kararlan Resmi Gazete’ de yayımlanmaktadır.

Ancak, kurumlardan gelen yasaklama kararlarının, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen “Yasaklama Kararı Formu” standartlarına uymaması sebebiyle hatalı yayım ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Bu sebeple söz konusu ilanların, Word ortamında, dik sayfada, 9 punto ve Times New Roman formatında gönderilmesi halinde, işlemlerimiz daha kısa zamanda ve hatasız olarak gerçekleşecektir.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için (0 312) 310 32 55/144 ve (0 312) 312 68 35 numaralı telefonlarla irtibata geçilebilir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Ünal ÇARDAK İşletme Müdürü

EKLER: 1- Yasaklama karan formu (I sayfa)  

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın