2013-42669 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-3/0[3303-77833] 42669 * 19/11/2013

Konu: Hazineye ait tarım arazileri satış          (YAZININ PDF HALİ: 2013-42669)

78 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 8/10/2013 tarihli ve 38570 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile; 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin sürecin daha sağlıklı ve sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için;

-Başvuruların alınması ve bilgilendirme amacıyla tarım arazilerinin bulunduğu köylere görevlendirilecek personeller marifetiyle gidilmesi, bu kapsamda gidilecek tüm köylerin isimleri (bağlı olduğu ilçede belirtilerek) ile hangi tarihlerde gidileceğine ilişkin çalışma programı oluşturularak 31 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi,

-Ayrıca, çalışma programı kapsamında köylere gidilirken kılavuz, el ilanları ve afişlerin dağıtımının yapılması ve yeteri kadar başvuru dilekçesi ile gidilerek mümkünse mahallinde başvuruların alınması,

-Diğer taraftan, başvuru süresinin bittiği 28 Nisan 2014 tarihine kadar çalışmaların başvuruların alınmasına ilişkin işlemler üzerinde yoğunlaştırılması, bu süre içerisinde satış ve rayiç bedel belirlemeye ilişkin işlemlerin yapılmaması, Gerektiği bildirilmiştir.

Bu yazımız üzerine, Valiliğinizce (Defterdarlık) Bakanlığımıza çalışma programları gönderilmiş olup, Hazineye ait tarım arazilerinin satışında koordinasyonu sağlamak amacıyla ekte adı adresleri ve iletişim bilgileri yazılı personellerimiz bu kapsamda görevlendirilmiştir.

Diğer taraftan, Valiliğinizce (Defterdarlık) Hazineye ait tarım arazilerinin satışında koordinasyonu sağlamak amacıyla en az iki personelin görevlendirilmesi, görevlendirilen personelin adı ve soyadı ile iletişim bilgilerinin mail olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

-Çalışma programı kapsamında hangi köylere gidildiği veya gidilemediği, gerekçesiyle birlikte gidilemeyen köylere hangi tarihlerde gidileceği,

-Gidilen köylerde alınan başvuru dilekçelerinin sayısı,

Hususlarında gerekli bildirimin her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar ekte belirtilen İlinizin bulunduğu bölgeden sorumlu personelimize ve ayrıca mukremin_karaca@milliemlak.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 2014 yılı Ocak ayı itibariyle yapılan çalışmaların takibi, aksayan yönlerin tespiti ve söz konusu çalışmaların yerinde koordine edilmesi amacıyla Bakanlığımız personelleri ilinize görevlendirilecektir.

6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak sorumlu personele ve ayrıca anılan mail adresine mesaj gönderilerek bilgi alınabilecektir.

Bilgi edinilmesini, İlçelerinizin de (Malmüdürlükleri) bilgilendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

DAĞITIM, 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) İstanbul, Kocaeli ve Hatay İlleri hariç

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın