2015-25068 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tütün ve alkollü içkilerin imhası)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000-(3302-12588)- 25068    13/10/2015

Konu: Tütün ve Alkollü İçkilerin İmhası    (YAZININ PDF HALİ:2015-25068)    

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İstanbul Valiliğinden (Defterdarlık) alınan 29.04.2015 tarihli ve 42211 sayılı yazıda; İlerine bağlı ilçe Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulundan satış belgesi almaksızın satışı yapılan alkollü içki ve sigaraların mülkiyetinin kamuya geçirilerek tasfiyesi yapılmak üzere İdarelerine teslim edildiği, İdarelerince teslim alınan söz konusu ürünlerle ilgili olarak 3 1 1 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri kapsamında tasfiye işlemlerinin yapıldığı,

Ancak, asli görevlerinden biri vatandaşının sağlığını korumak ve bunu sağlayıcı tedbirler almak olan kamu kurumlarının alkollü içki ve sigara benzeri bağımlılık yaratan ürünlerin satışının yapılarak piyasaya arz edilmesinin devletin vatandaş nezdindeki halkın sağlığını koruyucu tedbirleri alması yönündeki algısını zedelediğinin düşünüldüğü,

Bu nedenle, mülkiyeti kamuya geçirilerek tasfiyesi için İdarelerine teslim edilen alkollü içki ve sigaraların Defterdarlıklarınca oluşturulacak heyet marifetiyle (yakılmak, suyla karıştırılmak, toprağa gömülmek vb. usullerle) imha edilmesi hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

Konuyla ilgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan 22.07.2015 tarihli ve 19350 sayılı yazıda; mülkiyeti kamuya geçirilerek tasfiyesi için teslim edilen söz konusu sigaralar ve alkollü içkilerin imha yoluyla tasfiyesi gerektiği görüşümüze iştirak ettiği belirtilmiştir,

Buna göre; mülkiyeti kamuya geçirilerek tasfiyesi için teslim edilen söz konusu sigaralar ve alkollü içkilerin öncelikle ele geçirilen birimlerce imhası, ele geçiren birimlerce imha edilemeyen ve Defterdarlıklara/Malmüdürlüklerine teslim edilenlerin ise Defterdarlıklarca/Malmüdürlüklerince oluşturulacak heyet marifetiyle (yakılmak, suyla karıştırılmak, toprağa gömülmek vb. usullerle) imha edilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Emniyet Genel Müdürlüğü) TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın