2016-06334 sayılı Genel Yazı (Doğal Sit, ÖÇK Alanlarındaki Ecrimisil Dosyalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine İletilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.50(3361-53014)-6334    04.03.2016

Konu: ÖÇK, Tabiat Vatlıkları ve Doğal Sit Alanları     (YAZININ PDF HALİ:2016-06334)

İlgi a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tâbıat Varlıklarını Konuna Genel Müdürlüğü) 18/09/2014 tarihli 9350 sayılı yazısı

b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 09/10/2014 tarihli ve 36660 sayılı yazımız.

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tâbıat Varlıklarını Konuna Genel Müdürlüğü) 22/02/2016 tarihli ve 1919 sayılı yazısı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tâbıat Varlıklarını Konuna Genel Müdürlüğü) alınan ilgi (â) yazıda; 02.05.2013 tarihli ve 286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle, Özel Çevre Kanıma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakhnda Yönetmelik kapsamında Bakanlıkları (Tabiat Varlıklarını Kanıma Genel Müdürlüğü) tasarrufu altındaki alanların ecrimisil işlemlerinin Bakanlıklarınca yürütüleceği, bu çevrede Tabiat Varlıkları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanlarında bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazlara ait ecrimisil dosyalarının ilgili Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) devredilmesinin istenildiği belirtilerek söz konusu taşınmazlara ilişkin ecrimisil dosyalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilmesi ilgi (b) yazımız ile bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c) yazıda özetle; Valiliklerden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) gelen görüşlerden söz konusu dosya teslimlerinin Malmüdürlükleri/Defterdarlıklarca geç yapıldığı ya da hiç yapılmadığının anlaşıldığı belirlilerek söz konusu dosyaların Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) teslimi konusunda Malmüdürlükleri/Defterdarlıklar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenilmektedir.

Buna göre; söz konusu taşınmazlara ilişkin ecrimisil dosyalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilmesi konusunda gerekli özenin gösterilmesini rica ederim

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın