2021-113577 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma 2021 Yılı Kira Bedelleri)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-10765071-000[3361.24343]-113577 19.01.2021

Konu: Ağaçlandırma 2021 Yılı Kira Bedelleri  (YAZININ PDF HALİ: 2021-113577)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 10.01.2020 tarih ve 9395 sayılı yazımız.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında düzenlenen 26.09.1994 tarihli protokole göre Hazine arazilerinin özel ağaçlandırmaya konu olması halinde dikilecek fidan türleri ve arazi verim sınıflarına göre 2020 yılına ait özel ağaçlandırma amacı ile kiralanacak Hazine arazilerinden, dekar (1.000 m2) başına alınacak kira bedelleri cetveli ilgi yazımız ekinde gönderilmişti.

Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü’nden (Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı) alınan 18.01.2021 tarih ve 64838 sayılı yazıda özetle; mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan 26.09.1994 tarihli protokol ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre Hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında 2021 yılında alınacak kira bedelleri belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve 2021 yılı kira bedellerinin ilişikte bir örneği gönderilen Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveline göre Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) hesaplanarak uygulanmasını ve konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Fikri YILDIRIM

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek:

1 – 2021 Yılı Kira Bedelleri (1 sayfa)

2 – Dağıtım Listesi

2021 YILINDA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA AMACI İLE KİRAYA VERİLECEK HAZİNE ARAZİLERİNDEN DEKAR (1.000 m2) BAŞINA ALINACAK KİRA BEDELLERİ

Proje Ağaç Türü İlk 5 Yıl 6. Yıldan Sonuna Kadar
Kavak, Okaliptus, Kızılağaç, Kestane, Ceviz, Zeytin, Badem, Harnup, Antepfıstığı, Defne, Menengiç, Sakız Ağacı, Kuşburnu, Ahlat, Alıç, Mahlep, Hünnap, Bıttım, Fındık, İncir, Maviyemiş (Likapa), Mersin, Mürver, Nar, Yaban Mersini, Yabani Kiraz gibi odun dışı (meyveli) orman ürünü veren ve hızlı gelişen türlere ait ağaç ve ağaççıklar 7,10 TL / Dekar 14,20 TL / Dekar
Çam türleri (Fıstıkçamı, Kızılçam, Karaçam, Halepçamı, Elderika (İran) Çamı, Sarıçam, Sahilçamı, Radiata) Sedir, Göknar, Ladin, Servi, Mazı, Ardıç, Andız gibi asli orman ürünü veren ibreliler ile Kayın, Akasya, Çınar, Söğüt, İğde, Gladiçya, Meşe, Dişbudak, Ihlamur, Atkestanesi, Ailantus, Karaağaç, Akçaağaç, Çitlenbik, Erguvan, Gürgen, Gülibrişim, Sığla, Huş, Katalpa, Kayacık, Kızılcık, Sofora, Delice gibi asli orman ürünü veren yapraklılar 2,90 TL / Dekar 5,70 TL / Dekar

Not: Birinci grupta yer alan türlerden Bıttım, Fındık, İncir, Maviyemiş (Likapa), Mersin, Mürver, Nar, Yaban Mersini, Yabani Kiraz Orman Genel Müdürlüğünce bu yıl listeye eklenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın