2021-1634504 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7326 Sayılı Kanun Süre Uzatımı)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-97208366-010.05[3100.0]-1634504                        01.09.2021

Konu: Süre Uzatımı    (YAZININ PDF HALİ: 2021-1634504)

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:405) ile belirlenmiştir.

Ancak 7326 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/taksit ödeme süresi 8/2021 tarihli ve 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır.

Bu Karara göre 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükmünden yararlanmak için 30/9/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 1/11/2021 tarihi bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Diğer taksitlerin ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın