2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu

Kanun Numarası: 2252, Kabul Tarihi: 19.06.1979, Resmi Gazete T/S: 27.06.1979/16679

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Gelir Kaynakları

Madde 5- Her türlü alt yapı katılım payları ile 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerden elde edilecek;

a) Müzelerle, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerince düzenlenenler dışındaki, tiyatro, bale, opera, konser, sinema ve benzeri yerlere giriş ücreti dahil, her türlü ücretler,

b) Her çeşit hizmet, mal, sanat eseri, kültür malzemesi, yayın ve benzeri satış gelirleri,

c) Taşınır mallarla, Kültür Bakanlığına tahsis edilen ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmaz malların ve tesislerin sergi, yeme, içme, dinlenme yerleri ile salon, büfe ve otoparklarının işletme ve kira gelirleri,

d) Depozito gelirleri,

e) Telif hakkı gelirleri,

f) Diğer gelirler,

Döner sermayenin gelirleridir.

Yukarıdaki gelirlerle ilgili tarifeler, Kültür Bakanlığınca saptanır.