144 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları teslim alınırken dikkat edilecek hususlar)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile: 6. Şb. 3121-24383-8559 Ankara, 8 Mart 1988

KONU: (Sıra No: 144)

67 İL VALİLİĞİNE

Bakanlığımıza tahsisli kamu konutları ile yönetimi Bakanlığımızca yürütülen Devlet mahalleleri ve Devlet lojmanlarında oturan bir kısım kamu personelinin tayin, nakil, emeklilik ve benzeri nedenlerle konutu boşalttıklarında, millî emlâk idaresine haber vermedikleri, konutun anahtarını idareye teslim etmedikleri ve “Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı” düzenlemedikleri,

Ayrıca kendi adına elektrik, havagazı ve su abone kaydını yaptırmadığı, elektrik, havagazı ve su faturalarının son abone adına geldiği, ödemelerin bu şekilde yapıldığı, konutun boşaltılması halinde geride ödenecek borç bırakıldığı, ileride bu bedellerin ödenmesinin sorun yarattığı, yeni kiracının abone kaydını yaptırmasını güçleştirdiği,

yapılan tesbit ve uygulamalar sonucu anlaşılmıştır.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca konutların, “Kamu Konutları Giriş Tutanağı” düzenlenerek hak sahibi personele teslim edilmesi, konutu boşaltanların da, Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre konutu ve anahtarını, “Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı”  düzenlenerek idareye teslim etmesi ve teslim alma sırasında konutta bulunan demirbaş ve mefruşat listesinin, idarece kontrol edilmesi ve noksansız teslim alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, Bakanlığımız yönetimindeki kamu konutlarının sorunlarının asgariye indirilmesi, konutların teslim edilmesi ve teslim alınmasının, elektrik, su ve havagazı abone kayıtlarının düzenli yapılmasının sağlanması amacıyla;

1- Kamu konutlarının, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (6) sayılı cetvelde gösterilen “Kamu Konutları Giriş Tutanağı” düzenlemesi ve Ek: 7’deki demirbaş eşya ve mefruşat listenin hazırlanması, konutun kendi adına elektrik, havagazı ve su abone kaydının yaptırılmasından sonra teslim edilmesi,

2- Kamu konutlarının boşaltılması durumunda, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (8) sayılı cetvelde belirtilen “Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı”nın düzenlenerek konutun ve anahtarın teslim alınması,

3- Ayrıca, elektrik, su ve havagazı abone kaydının kapatıldığının ve “Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı”nın düzenlendiğinin tespit edilmesinden sonra konutta oturan personelin ilişiğinin kesilmesi,

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereğini ve bu Genelgenin ilçelere de bildirilmesini rica ederim.

BAKAN ADINA                                                                        

Mehmet TOPBAŞ

Müsteşar Yardımcısı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın