2001-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Sayı  : B.07.0.MEG.0. 15/3361-0/26240                                                              18.07.2001

Konu: Genelge

GENELGE (2001/ 04) 

2000 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve zeytinyağı üreticilerine destekleme primi ödenmesine ilişkin 5 Aralık 2000 tarih ve 24251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak, 2 Şubat 2001 tarih ve 24306 sayılı Resmi Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan “Uygulama Tebliği”nin 2001/3’ün 10. maddesinde;

-Üretim yapılan yer Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise bu malın zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, bu yeri Defterdarlık veya Malmüdürlüklerinden kiraladığına dair kira sözleşmesini ibraz etmesi,

-Üretim yapılan yer Hazine adına tespit ve tescil edilmemiş ise bu malın Hazine adına tescilinin yaptırılması ve Defterdarlık veya Malmüdürlüğünden kiralandığına dair kira sözleşmesinin ibraz edilmesi,

esası getirilmiştir.

Bununla beraber, 2000 yılında kira sözleşmesi yapmayıp, ecrimisil ödeyerek üretim yapan üreticilerin birikmiş ecrimisil borçlarını faizi ile birlikte ödemeleri kaydıyla, bu yıla mahsus olmak üzere primden yararlanabilmeleri Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.

Ancak bu uygulama sadece 2000 yılı için geçerli olup; 2001 ve daha sonraki yıllarda, üreticilerin satacakları ürün karşılığında destekleme priminden yararlanabilmeleri için, mutlaka kira sözleşmesi ve vergi kimlik numarasının ibrazı gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin İlinize bağlı tüm ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                      Sümer ORAL

DAĞITIM:                                                                                                   Maliye Bakanı

Gereği için: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın