185 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yürürlükteki genel tebliğler)

T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0  27/33903-0/42326               Ankara, 04.10.1993

KONU : Yürürlükteki genel tebliğler.

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No : 185)

1922 yılından bugüne kadar 1.109 adet Millî Emlâk Genel Tebliği çıkarılmış ve bunların 339 adedi yürürlükten kaldırılmıştır. Halen 770 adet Tebliğ yürürlükte görünmekle beraber, bunların büyük çoğunluğunun uygulama alanı kalmamıştır. Bugün yürürlükte bulunan Tebliğ sayısı 79 olup bunlar, aşağıda belirtilmiştir :

A- Millî Emlâk Umumî Tebliğleri 1 inci cildinde yer alan 10.1.1932 tarih ve 321 sayılı Tebliğ;

B- Millî Emlâk Genel Tebliğleri 2 nci cildinde bulunan 697 (Millî Emlâk Kontrol Memurları Yönetmeliği), 718, 761, 762, 771, 789, 814, 863 ve 876 sayılı Tebliğler ;

C-  Millî Emlâk Genel Tebliğleri 3 üncü cildinde yer alan 9, 13, 16, 18, 23, 27, 32, 35, 37, 44, 52, 54 ve 59 sayılı Tebliğler;

D-  Millî Emlâk Genel Tebliğleri 4 üncü cildinde bulunan 76, 85 (B bölümü), 89, 91, 98, 105, 106, 115, 117, 120, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 139 ve 140 sayılı Tebliğler;

E-  Millî Emlâk Genel Tebliğleri 5 inci cildinde yer alan 141, 142, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170 ve 171 sayılı Tebliğler;

F- 5 inci cildin basımından sonra yürürlüğe konulan 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ve 184 sayılı Tebliğler.

Yukarıda sıra numaraları belirtilen Tebliğler dışındaki Millî Emlâk Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, millî emlâk gelirleri ile ilgili istatistikî cevtellerin Bakanlığa gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İsmet ATTİLA

                                                                                                                          BAKAN    

DAĞITIM :

1. Valiliklere (Defterdarlıklar),

2. Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri).

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın