1994-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (198 s. Tebliğde düzeltme)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

21.10.1994

SAYI    :   B. 07.0.MEG.0. 15/3100-585/44360

KONU  :                     

GENELGE  (*) (SIRA NO: 1994/03)

İLGİ : 06.10.1994 tarih ve 15/3100-585/42232 sayılı ve 198 no.lu Millî Emlâk Genel Tebliği.

Genel Tebliğin 8 inci sayfasının “4.1. Genel Hükümlere Göre Kiraya Verme” başlığını taşıyan maddesinin 2 nci satırı ile ek 3 no.lu “Arazi Kira İstek Beyannamesi”nin 2 nci sayfasının dipnotlarında “2.2 ve 2.3 üncü” ibaresinin yazılması gerekirken daktilo hatası nedeniyle “1.4 ve 1.5 inci” şeklinde yazılmıştır.

Bu nedenle, söz konusu Genel Tebliğin 4.1. inci maddesinin 2 nci satırında yer alan “1.4 ve 1.5 inci” ibaresinin “2.2. ve 2.3.” üncü olarak, ek 3 no.lu “Arazi Kira İstek Beyannamesi” nin 2 nci sayfasının dipnotundaki “1.4 üncü” ibaresinin “2.2 nci” olarak, “1.5 inci” ibaresinin “2.3 üncü” olarak  kalemle düzeltilmesini rica ederim.

          İmza              

M. Akif HAMZAÇEBİ  

       Bakan a.           

     Genel Müdür          

DAĞITIM :  

Gereği :  

  1. Valiliklere,
  2. Kaymakamlıklara.

(*) 198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın