2002-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kamulaştırma ve ortaklığın giderilmesi davalarında bedel için kayyıma ücret ödenmemesi)

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   :B.07.0.MEG.0.9/3260-3/58

Konu :

GENELGE (2002/07)

Bilindiği üzere; 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca, gaip kişilere ait malvarlıkları üzerindeki Hazine menfaatlerinin daha iyi korunmasını sağlamak üzere alınan kayyım kararları doğrultusunda söz konusu malvarlığının idaresi Kayyımlık Bürosu tarafından yürütülmektedir.

Bununla birlikte, kamulaştırma ve izale-i şüyû (ortaklığın giderilmesi) davalarında kayyımlık bürosunun, gaip kişilere ait meblağların idaresi sırasında paylarına düşen bedele ilişkin paraların yönetiminde yetkili olup olmadığı konusunda tereddütler bulunduğu anlaşılmaktadır.

Hazinenin gelecekteki menfaatlerinin daha iyi korunabilmesi için, şüyuun giderilmesi veya kamulaştırma gibi nedenlerle gaiplere isabet eden ve özel bir idareyi gerektirmeyen paraların, Medeni Kanunun 588. maddesi gereğince Hazineye intikal edeceği tarihe kadar bankada gaip kişiler adına açılacak vadeli mevduat hesabında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, sulh hukuk mahkemeleri tarafından 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 426, 427 ve 588. maddelerine göre kayyım olarak tayin edilen mahallin en büyük malmemurunun kamulaştırma ve ortaklığın giderilmesi davalarında kayyım olarak görevlendirilmeleri durumunda, bankada gaip kişiler adına açılan hesabın faiz gelirlerinden kayyımlara ücret ödenmeyecektir.

Bilgi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM       :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın