2002-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kamulaştırma ve izale-i şüyu satışlarında kayyımlık ücreti)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.9/3260-3/58              18.04.02* 13812

Konu :           

GENELGE (2002/11)

İLGİ: 0l. 04.2002 tarih ve 2002/07 sayılı Genelgeye ektir.

Valiliklerden alınan yazılardan ilgi sayılı Genelgenin uygulanmasında bir kısım tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.

Ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için, aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığınca Sivas 2. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılan 02.10.1997 tarih ve 15090 sayılı yazı, Hazinenin müstakbel menfaatlerinin daha iyi korunabilmesi için, kamulaştırma bedelleri ile izale-i şüyu satışları sonucu elde edilen bedellerin, gaip kişiler adına idare edilmek üzere, bankada bu kişiler adına açılan vadeli mevduat hesabında değerlendirilmesi işleminin, özel bir idareyi gerektirip gerektirmeyeceği ve dolayısıyla 3561 sayılı Kanun uyarınca kayyım tayininin zorunlu olup olmayacağına ilişkindir.

Bu itibarla; Sulh Hukuk Mahkemelerince 3561 sayılı Kanun gereğince mahallin en büyük malmemuru gaip kişilere ait malvarlıklarının (taşınır ve taşınmaz mallar İle her türlü para ve haklar) idaresi için kayyım tayin edilmiş ise, kayyımlık ücretinin ödeneceği, şayet mahallin en büyük malmemuru kayyım tayin edilmemiş ise kayyımlık ücretinin ödenmeyeceği tabidir.

Bilgi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın