2002-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 4. md kapsamında yapılacak doğrudan satışlarda dikkat edilmesi gerekenler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.35/3313-12550/18179*22.05.2002

Konu: 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi

GENELGE (Sıra No:2002/14)

4706 sayılı Kanunun Hazine arazilerinin doğrudan satışını düzenleyen 4 üncü maddesinin uygulaması ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan aşağıdaki açıklamaların yapılması, tereddütlerin giderilmesi bakımından gerekli görülmüştür.

1- Doğrudan satışa konu taşınmaz malların satışı 255 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere yetki devri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

2- Satış işleminde; satış onayında veya Bakanlık satış talimatında belirtilen bedel üzerinden satış gerçekleştirilecek, ayrıca pazarlıkla ihale yapılarak bu ihalenin de onaylanması yoluna gidilmeyecektir.

3- Satış onayında veya Bakanlık satış talimatında belirtilen bedel üzerinden satış işleminin sonuçlandırılmasını teminen, onay veya Bakanlık yazısının kayıtlara giriş tarihinden itibaren, genel hükümler çerçevesinde 5 iş günü içerisinde alıcıya tebligat yapılacak ve aynı şekilde 15 gün içinde de alıcının yükümlülüklerini yerine getirmesi ile satış işlemi sonuçlandırılacaktır. Taksitli satışlarda 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın