2003-11858 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turistik Tesislerden % 18 Oranında Ecrimisil Alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3129-0/ *11858*                                                                                               14.04.2003

Konu: Ecrimisil

…………… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

263 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu İle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca tahsisi yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmaz mallar üzerinde inşa edilen konaklama tesislerinden kıyıya cephesi bulunanlardan sahil şeridinde ve/veya kıyıda işletmenin ve hizmetin devamı mahiyetinde bazı ünitelerin bulunması nedeniyle, Hazinenin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bu yerlere ilçeler itibarıyla farklı miktarlarda ecrimisil tahakkuk ettirildiği,  bu durumun aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler açısından haksız rekabet teşkil ettiği, farklı uygulamaların giderilmesi Turizm Bakanlığı ile Turizm Yatırımcıları Derneğinin katılımı ile yapılan toplantılarda ifade edilmiştir.

Konaklama tesislerinin yurt içi ve yurt dışında yapılan tanıtımlarında, sadece tesisin tanıtımının değil, tesis ile bütünlük arz eden ve hizmetin bir parçasını oluşturan çevresel değerlerden de yararlanılacağının öngörüldüğü bilinmektedir. Bu bağlamda, konaklama tesislerinin kıyı ve kumsaldan yararlanmak amacıyla kıyıya cephesi bulunan yerlerde inşa edildiği ve pazarlamanın bu esaslara göre yapıldığı, sektör sorumlusu Bakanlık ve yatırımcılar tarafından belirtilmektedir.

Yukarıda sözü edilen konaklama tesislerinin kendilerine tahsis edilen alanlar dışında kalan kıyı ve sahil şeridine şezlong ve gölgelik koymak, yeşil alan düzenlemesi yapmak, sportif aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturmak, işletme müşterilerine yiyecek ve içecek servisi yapmak amacıyla takılabilir-sökülebilir-taşınabilir elemanlarla tesis yapmak suretiyle olan izinsiz kullanımlar için ecrimisil tahakkuk ettirileceği tabiidir.

Aynı sektörde faaliyet gösteren ancak farklı ilçelerde bulunan tesislerde benzer kullanımlar için birbirinden çok farklı miktarda ecrimisil tahakkuk ettirildiği, bu durumun da sektörde haksız rekabet iddialarına yol açtığı görüldüğünden, bundan böyle yukarıda belirtilen kullanımların tespiti halinde; yılı içerisinde T.C. Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından belirlenen ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlardan açık alan (günübirlik alan) için öngörülen mbedellinin kullanıma konu olan alanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle bulunan rakamın, %18’i üzerinden ecrimisil tahakkuk ettirilmesi sektör temsilcileri ile sektörden sorumlu Bakanlık arasındaki mutabakat sonucu kararlaştırılmış olup, uygulamanın bu esaslar çerçevesinde yapılması Bakanlık Makamının 07.04.2003 tarih ve 303 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür.

Bilgilerini, gereğini, bu yazımızın ilinize bağlı ilçelerde de duyurulmasının teminini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Gereği: 28 İl Valiliğine     İlgili mevzuatın orijinal metnini görmek için tıklayınız: 2003-11858

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın