2005-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2005 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.10/3149-0.2005/              27.01.2005

Konu: 2005 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı.

GENELGE ( Sıra No: 2005/04 )

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 26.10.1988 tarih ve 3483 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesinde; “Bakanlar, ikinci derece ita amirlerinin merkezden izin almaksızın hangi tür ve tutardaki sözleşmeleri yapmaya yetkili olduklarını malî yıl başında duyururlar” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, mal ve hizmet alımları ile bakım, onarım ve yapım işleri için, 1050 sayılı Kanunun 62 nci maddesi uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre ihale kararlarının onayı veya iptal edilmesi de dahil olmak üzere, ikinci derece ita amirlerine 2005 malî yılında;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde 1.250.000.-YTL,

b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde 875.000.-YTL,

c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve

     nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde 625.000.-YTL,

d) Diğer ilçelerde 375.000.-YTL ye,

kadar merkezden izin almaksızın sözleşme yapmak yetkisi verilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak millî emlak servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

DAĞITIM:

Gereği :

Valiliklere (Defterdarlıklar).

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın