2006-34413 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (taşınmazın bulunduğu mahalle, sokak vs. bilgilerine yer verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/34413 * 07/08/2006

Konu: 2006 yılı asgari metrekare birim değerleri (YAZININ PDF HALİ: 2006-34413 )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazineye ait taşınmazların satışına esas olmak üzere Valiliklerden (Defterdarlık) gönderilen 150 sıra no.1u Genel Tebliğe göre düzenlenmiş kıymet takdir kararlarının incelenmesi sonucunda; Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 2006 yılı “Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri” kitabında yer alan bilgilerle (Mahalle, Sokak vs) mutabık olmadığı görülmüştür.

Bu nedenle; Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde, Bakanlığımıza gönderilecek kıymet takdir kararlarının düzenlenmesi sırasında, Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 2006 yılı “Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri” kitabına uygun olarak taşınmazın bulunduğu mahalle, sokak vs. bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konunun İlinize bağlı ilçelere de duyurulmasını rica ederim.

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın