2007-40655 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış talimat tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden kıymet takdiri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.16/3303-28886/40655* 09.07.2007

KONU: Kıymet Takdir Kararları (YAZININ PDF HALİ: 2007-40655)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 10.05.2007 tarihli ve 26718 sayılı genel yazımız.

İlgi yazımızda, Bakanlığımızca henüz satış talimatı verilmeyen taşınmazlar için günümüz ekonomi koşulları gereği enflasyonun düşük çıkma eğiliminde olması göz önünde bulundurularak kıymet takdir kararı üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesi halinde emlak vergisi asgari m2 birim değerleri de kontrol edilme suretiyle günün rayiçlerine göre yeniden düzenlenecek kıymet takdir kararlarının gönderilmesi istenilmişti.

Bununla birlikte; İllerce satışa çıkarılmak amacıyla gönderilen ve işlemleri henüz devam eden veya işlemleri tamamlanıp satış talimatı verilen taşınmazlara ilgi genel yazıda belirtilen süre geçmeden yeniden kıymet takdiri ettirilerek Bakanlığa gönderildiği, bu durumun iş ve işlemlerin yoğun olması nedeniyle çeşitli sorunlara neden olduğu belirlenmiştir.

Buna göre; ilgi yazıda belirtilen süre içerisinde satış talimatı aşamasındaki taşınmaza, Bakanlığın talimatı dışında yeniden kıymet takdiri yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda yapılan kıymet takdirinin önceki yazı ile irtibat kurulması ve üst yazıda yeniden kıymet takdiri yapılmasının gerekçelerinin belirtilmesi suretiyle faks ile gönderilmesi,

Bakanlıkça satış talimatı verilen taşınmaza ise yine önceki yazı ile irtibat kurularak, talimatlandırılan satış işleminin iptalinin sağlanması amacıyla faks ile Bakanlığa bilgi verilmesi ve Bakanlıkça gerekli talimat verilmeden herhangi bir işlem yapılmaması,

Hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 il Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın