2007-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2007 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay Yetkisi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

sayı: B.07.MEG.0.22/3303-28886/40025            05.07.2007

Konu: Onay Belgesi ve İhale Onay Yetkisi

 

GENELGE Sıra No: 2007/1

2008/02 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 01.07.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin; 7 ‘inci maddesinde, millî emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde Yönetmelikle ita amirine verilen yetkilerden hangilerinin millî emlak dairesi başkanı tarafından kullanılacağının Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir.

Buna göre, Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde belirtilen “onay belgesi” ile 41 ‘inci maddesinde belirtilen “ihale onayına” ilişkin yetkinin 2007 yılı için, milli emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde, satış işlemlerinde 150.000.- YTL., diğer işlemlerde 60.000.-YTL. (bu tutarlar dahil) milli emlak dairesi başkanı, üzerindeki işlemlerde ise defterdarlar tarafından kullanılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Hasan Basri AKTAN

Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM:

81 il Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın