2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ Cetveli)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.4-3130-53/07197 *1 4.02.2008

Konu: 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ Cetveli (YAZININ PDF HALİ: 2008-07197)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işlerin (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, traji göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edileceği, anılan maddenin 3 üncü fıkrasında da tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işlerin de ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazetede ilan edileceği hüküm altına alınmıştır.

5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki İ Cetvelinin (c) bendinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Kanunun 17/3 maddesi için belirlenen parasal sınırın (970.000,00.-YTL), aynı Kanunun 17/2 maddesi için belirlenen parasal sınırın (330.000,00.-YTL) 3 katı olmamasının uygulamada tereddüde neden olabileceği görülmüştür.

Söz konusu parasal sınırların dayanağının Bütçe Kanunu olması nedeniyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 inci maddesi gereğince yapılacak ihale ilanlarında, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki İ Cetvelinde belirtilen parasal sınırlara uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun milli emlak servisi bulunan kaymakamlıklara (malmüdürlükleri) da duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

DAĞITIM Valiliklere (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın