2010-03439 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP Veri Girişi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.16.00.00/3369-0/03439 * 22.01.2010

Konu: MEOP Veri Girişi.               (YAZININ PDF HALİ: 2010-3439)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İLGİ: a) 13.06.2001 tarih ve 21918 sayılı genel yazımız,  b) 2002/12 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi, c) 2002/15 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi, d) 2003/09 Sıra Nolu Milli Emlak Genelgesi, e) 271 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği, f) 2004/01 Nolu Milli Emlak Genelgesi, g) 2007/04 Nolu Milli Emlak Genelgesi.

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının otomasyonu ile ilgili olarak yürütülen Milli Emlak Otomasyon Projesi “MEOP” kapsamında yapılması istenilen çalışmalarla ilgili olarak, ilgi’de belirtilen düzenlemeler yapılmış, ancak İncelemelerde bu düzenlemelere gerekli hassasiyetin gösterilmediği tespit edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılan ve www.milliemlak.gov.tr adresinden anlık olarak yayınlanmakta olan Hazine taşınmazlarının satış, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni ihale ilanlarının, ihalelerde etkinliğin sağlanması ve rekabetin artırılması amacıyla ülke genelindeki diğer yayın kuruluşları aracılığı ile de yayınlanması planlanmaktadır.

Bu nedenle, öncelikle ihalelere konu tüm taşınmazlara ilişkin özellikle fotoğraflarının, koordinat değerlerinin ve imar bilgilerinin (TAKS, KAKS, emsal vb.) MEOP uygulama yazılımları aracılığı ile veri tabanına aktarılması ve tüm milli emlak işlemlerinin ilgi’de belirtilen düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi hususlarında İl Defterdarlarının gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın