2012-18218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında Doldurulacak Form)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00. 0.3151-0    * 29.06.12/18218

Konu: 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi   (YAZININ PDF HALİ: 2012-18218)

81 İL VALILIĞINE (Defterdarlık)

İlgi: a) 18.06.2012 tarihli ve 17359 sayılı,    b)06.2012 tarihli ve 17698 sayılı yazılarımız.

Bilindiği üzere, 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde cinsinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlık’tan izin alınacaktır.” denilmektedir.

Bu kapsamda, ilgi (a) yazımızda söz konusu Başbakanlık Genelgesine göre, satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemler hakkında, verilen talimatlardan işlemleri bitmeyip kanunen yapılması zorunlu olanlar (mahkeme kararı, ferağ, teslim, sözleşme düzenlenmesi gibi) hariç olmak üzere Başbakanlıktan izin alınması amacıyla Bakanlığımızdan talepte bulunulması, ilgi (b) yazımızda da; yeni bir talimat verilinceye kadar ilgili Genelge gereğince satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. işlemlere yönelik gerekli çalışmalar sürdürülerek beklenmesi hususları bildirilmişti.

Buna göre, söz konusu genelge kapsamında izin alınacak işlemlere ilişkin olarak, her işlem/dosya için hazırlanacak izin yazılarına ekte yer alan formattaki bilgi formlarının, koordinatlı görüntü ve fotoğraflarının eklenmesi, ayrıca bu işlemlere ilişkin koordinatlı görüntü ve fotoğraflarının MEOP’a girilmesi suretiyle Bakanlığımıza gönderilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ek: 4 Sayfa

H. Abdullah KAYA Bakan a.  Genel Müdür

HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (İHALE ONAYLARI)

 

TAŞINMAZIN:

İLİ/İLÇESİ:

MAHALLE/KÖY:

ADA:

PARSEL:

YÜZÖLÇÜMÜ (M2) :

CİNSİ:

İMAR BİLGİSİ:

FİİLİ DURUMU:

 

İHALENİN:

TÜRÜ:

İLGİLİ MEVZUATI:

TAHMİNİ BEDEL:

İSTEKLİ SAYISI:

İSTEKLİNİN ADI SOYADI:

İHALE BEDELİ (TL) :                                               M2 BEDELİ (TL) :

KATİ İHALE ONAYI SON TARİHİ:

AÇIKLAMA:

 

HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

 

TAŞINMAZIN:

İLİ/İLÇESİ:

MAHALLE/KÖY:

ADA:

PARSEL:

YÜZÖLÇÜMÜ (M2) :

CİNSİ:

İMAR BİLGİSİ:

FİİLİ DURUMU:

İŞLEMİN:

 

TÜRÜ VE SÜRESİ:

İLGİLİ MEVZUATI:

İSTEKLİ VEYA TALEP SAHİBİ:

M2 BEDELİ (TL) :

TAHSİS VEYA TALEP AMACI:

ÖZELLİK ARZEDEN DURUM/DEĞERLENDİRME:

 

 

  Taşınmazın İhalenin  
Sıra No İli İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) İmar Durumu Türü İlgili Mevzuat Tahmini Bedel İstekli Sayısı İhale Bedeli Kati İhale Onayı Son Tarihi Açıklama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

  Taşınmazın İşlemin  
Sıra No İli İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) İmar Durumu Türü İlgili Mevzuatı İlgilisi Açıklama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

1 geri izleme / bildirim

  1. 2013-03987 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başbakanlıktan İzin Yazılarında Dikkat Edilecek Hususlar) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın