2014-04691 ayılı Genel Yazı (Vakıf, Dernek, Kooperatif ve Kamu İdarelerinin Kira Sözleşmelerinin Feshi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/3361-0-04691                    13.02.2014

Konu: Kira  (YAZININ PDF HALİ:2014-04691)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğin XV. Sözleşme Feshi maddesinde “… Kira Sözleşmelerinin feshi işlemleri, söz konusu taşınmazın kiraya verilmesine onay veren makamca (Bakanlık veya Valilik) yapılacaktır.”

327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğin Ç. Kira İşlemleri bölümünün “Sözleşme devrinde ve feshi işlemlerinde yetki” alt başlıklı 2’nci maddesinde de”… kira sözleşmelerinin feshi işlemleri ise, taşınmazın kiraya verilmesine onay veren makam tarafından yapılacaktır.” Şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

Ancak, Valiliğiniz (Defterdarlık) yetkisindeki vakıf, demek, kooperatif ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira sözleşmelerinin feshi işlemlerinin Bakanlıktan izin alındıktan sonra 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ çerçevesinde Valiliğinizce (Defterdarlık) sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazının ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın